Dansk selskab for Religionsvidenskab

Dansk Selskab for Religionsvidenskab DASR

 

Dansk Selskab for Religionsvidenskab (Danish Association for the Study of Religions) er det faglige forum for religionsvidenskab i Danmark, som organiserer flertallet af forskere ansat på religionsvidenskabelige afdelinger på danske universiteter, både religionshistorikere og religionssociologer, kognitionsforskere m.m.

Religionsvidenskab er det videnskabelige, komparative og metodepluralistiske studium af religion historisk, sociologisk, kognitionsteoretisk, psykologisk og filosofisk m.m. DASR fungerer som en sammenslutning for religionsforskere, religionsundervisere, phd.studerende i religionsvidenskab og religionsstuderende samt andre med akademisk interesse for religionsvidenskabelig forskning.

DASR er Danmarks repræsentant i de europæiske og internationale søsterselskaber European Association for the Study of Religion (EASR) og International Association of the History of Religions (IAHR). Igennem medlemskab i DASR har danske forskere således adgang til deltagelse i de store internationale, religionsvidenskabelige konferencer og netværk. Formålet med DASR er at fremme faglig udveksling mellem landets religionsvidenskabelige forsknings- og undervisningsmiljøer, samt at fremme, styrke og udbrede religionsvidenskabelig forskning nationalt og internationalt. DASR afholder en årlig konference med deltagelse af forskere ansat i religionsvidenskab i Danmark.

DASR blev stiftet i 1982 som den danske afdeling af International Association for the History of Religions, under navnet Dansk Selskab for Religionshistorie (Danish Association for the History of Religions - forkortet DAHR). Selskabet skiftede til sit nuværende navn i 2010.

...fremme faglig udveksling mellem landets religionsvidenskabelige forsknings- og undervisningsmiljøer, nationalt og internationalt.