Dansk selskab for Religionsvidenskab

Religionsvidenskab i Danmark

Danmark har religionsvidenskabelige forskningsmiljøer på sine tre største universiteter i København, Århus og Odense.

Der bedrives også religionsvidenskabelig forskning ved andre institutioner og på andre fag, ligesom mange religionshistorikere og religionssociologer arbejder i gymnasieskolen.