Dansk selskab for Religionsvidenskab

Årsmøder

DASR afholder løbende konferencer og seminarer om aktuelle emner.

2019 Religon og natur (AU, dec)

2019 Religiøs frihed og ufrihed (internat og generalforsamling SDU, aug).

2018 Religon og medialitet (AU, dec)

2017 Forløsning igennem urenhed (AU, dec)

2017 Religion og reformisme (SDU, juni)

2016 Seminar: 'Processioner' (AU, dec). Seminar om ’Forskningshistoriens (halv) glemte helte og heltinder’ (SDU okt).

2015 DASR afholder generalforsamling og møde i forbindelse med arrangementet Religion på Tværs, SDU, 26. marts kl. 18-19:30

2014 Seminar om askese 15.12. på Religionsvidenskab, AU

2010 Religion på kanten

2007 25 års jubilæumsmøde

2005 "Religionsvidenskabelige visioner"

2002 20 års jubilæumsmøde

2001 "Kernefaglighed... hvad i alverden?"

1999 "Repræsentative præsentationer af religionsvidenskaben og dens discipliner?"

1992 "Comparative studies in History of Religions: Their aim, scope and validity"
Internationalt symposium. Bidragene er udgivet i en bog af samme navn fra Museum Tusculanums forlag.

1991 "Religionsforskningens primitivitetsopfattelse"

1987  "Religion: Tradition and Renewal"
Internationalt symposium. Bidragene er udgivet i en bog af samme navn fra Aarhus University Press

1985 "Sacrifice as Backbone for the History of Religions".
Internationalt symposium.

1984 "Religion and Rituals"
Skandinavisk symposium. Et udvalg af bidragene er publiceret i Tidsskriftet Temenos vol. 22, 1985