Dansk selskab for Religionsvidenskab

Religionsvidenskabelige afdelinger og centre

Landets tre største universiteter har alle religionsvidenskabelige forskningsmiljøer. 

Aarhus Universitet
har religionsvidenskabelig forskning fordelt på en række forskellige centre og forskningsprogrammer, organiseret under eller associeret med Institut for Kultur og Samfund, herunder:

 

Københavns Universitet
har religionsvidenskabelig forskning placeret under Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier i en række forskellige konstellationer, herunder:

 

Syddansk Universitet
har religionsvidenskabelig forskning og undervisning placeret under Institut for Historie

Religionsvidenskabelig forskning er placeret på uddannelsen Religionsstudier, samt på en række forskningsprogrammer under Institut for Historie: