Dansk selskab for Religionsvidenskab

DASR i medierne

 

 

Kronik i Weekendavisen 30. okt 2020 af Laura Feldt og Jørn Borup: Læren efter Paty

Debatindlæg i Politiken 27. maj 2019 af Jørn Borup og Laura Feldt : Riisager mangler ekspertise i ekspertgruppe

 

Debatindlæg i Politiken 10. april 2016

Af Jørn Boup og Laura Feldt

Læs Debat: GYMNASIET: Katastrofalt at droppe religionsfag

 

Kronik i Kristeligt Dagblad 5. februar 2015

Af Jørn Broup

Læs Religionskritikkens nødvendig her

 

Debatindlæg i Jyllands-Posten 15. marts 2007

Af Marianne C. Qvortrup Fibiger, Formand For DASR, Lektor Ved Afdeling For Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

FORANLEDIGET af Carsten Breengaards kronik 10/3 skal følgende kendsgerninger pointeres:

Dansk Selskab for Religionshistorie er en interesseorganisation for religionsforskere og religionslærere. Vi bruger akronymet DAHR, fordi vi er tilknyttet IAHR  - International Association for the History of Religions. DAHR har en demokratisk valgt bestyrelse med i alt seks medlemmer; Mikael Rothstein et af dem. Han er ikke formand.

Jyllands-Posten indklagede lektor Tim Jensen for Syddansk Universitets praksisudvalg efter en artikel i Politiken 14/10 2006, hvor Jensen bl.a. udtalte sig om motiverne bag offentliggørelsen af Muhammedtegningerne. Klagen gjorde gældende, at Jensen ikke havde forskningsmæssigt belæg for sine udtalelser. Den beklagelige fejl, Jensen begik 29/1 2006, da han hævdede, at Jyllands-Posten havde spurgt om hans vurdering af tegningerne allerede inden deres offentliggørelse og ikke, som tilfældet var, på selve udgivelsesdagen, havde intet med Jyllands-Postens klage at gøre.

DAHR udsendte 11/2 en opfordring til, at Jyllands-Postens klage afvises, fordi det vil umuliggøre religionsforskeres og for den sags skyld også andre forskeres arbejde, hvis en sådan klage får medhold. Vi skrev blandt andet: "Forskeres kortfattede og hastige udtalelser til aviser, radio og tv kan umuligt rumme bevisførelse og entydig dokumentation, ikke mindst fordi forskere i almindelighed bliver bedt om vurderinger."

Erklæringen sigter alene til det principielle i sagen. DAHR hverken vil eller kan kommentere det specifikke indhold af Tim Jensens eller nogen anden religionsforskers udtalelser i medierne. Årsagen er indlysende: DAHR repræsenterer en overordentlig broget skare af akademikere med lige så store meningsforskelle mellem sig som alle andre mennesker. Det er ikke vores opgave at tage parti i specifikke sager, men at skabe fora, hvor de kan diskuteres sagligt.

Et sådant forum var DAHRs årsmøe i 2001, som Breengaard ironiserer over. Mødet handlede om målsætningerne for religionsundervisningen i folkeskolen og gymnasiet, et potentielt kontroversielt og ofte stærkt politiseret emne. Men Breengaard glemmer i sin redegørelse, at der netop ikke kunne samles flertal for en fælles udmelding om spørgsmålet. Det postulerede "flertal af DAHR's medlemmer" findes simpelt hen ikke.

Carsten Breengaards kronik kan læses på Hodjas Blog

Pressemeddelelse 11. februar 2007:

Tim jensen i deadline

I forbindelse med Morgenavisen Jyllands-Postens anklager mod religionshistoriker, lektor mag.art. Tim Jensen, SDU, og det forhold, at avisen har indklaget ham for Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (SDU), skal bestyrelsen i DAHR (The Danish Association for the History of Religions), den danske afdeling af den internationale sammenslutning af religionshistorikere, udtale følgende:

 

Jyllands-Postens påstand undergraver såvel den frie forskning som forskernes mulighed for at deltage i den offentlige debat. Forskeres kortfattede og hastige udtalelser til aviser, radio og tv kan umuligt rumme bevisførelse og entydig dokumentation, ikke mindst fordi forskere i almindelighed bliver bedt om vurderinger. Mange andre har således været helt på linje med Tim Jensen i deres analyser af situationen. Efter vores opfattelse må Jyllands-Postens krav derfor afvises."

om sagens baggrund i bladet Forskerforum

Debatindlæg i Weekend-avisen 7. august 1992

Armin W. Geertz og Jeppe Sinding Jensen, Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Som ansatte på Aarhus Universitets Teologiske Fakultet og som hhv. formand og sekretær for Dansk Selskab for Religionsvidenskab vil vi gerne kommentere artiklen om teologisk forskning på Aarhus og Københavns universiteter. Vi ønsker ikke at blande os i debatten om kvantitet kontra kvalitet. Om man skriver meget eller lidt, er ingen kvalitetsgaranti. Kvalitetsspørgsmålet kan kun afgøres af fagfæller og ikke af hverken politikere eller journalister.

Det vi ønsker at kommentere er diskussionen om, hvorvidt teologiske kandidater nu også skal have kompetence i studiet af fremmede religioner. Vi kan godt sympatisere med Lone Dybkjærs interesse i, at teologer beskæftiger sig med andre folkeslag og andre religioner. Men der er to ting at sige hertil.

For det første findes der fag, hvis ansvarsområde netop er at forske og undervise i fremmede religioner og i religion i almindelighed - nemlig de religionsvidenskabelige (dvs. religionshistorie, religionssociologi og religionspsykologi). Desuden findes der andre fag, som driver forskning i fremmede kulturer, specielt antropologien. Men også f.eks. de orientalske fag, historie og arkæologi bidrager til den humanistiske udforskning af religion.

For det andet: Hvis det er teologisk forskning og undervisning i fremmede religioner, man ønsker, dvs. en forskning, som tager teologisk stilling, findes en sådan allerede. Såvel i København som i Århus er der teologer, som specialiserer sig i studiet af fremmede religioner eller i utraditionelle tilgange til teologien som f.eks. kirkesociologi eller religionspsykologi.

Verden er i dag så kompliceret, at en arbejdsdeling er nødvendig. Det kan da godt være, at teologerne engang har undervist bønderne i at dyrke kartofler, men i dag har andre fået den opgave.

 

Kronik i POV international 18. aug 2021

af Jørn Borup: Forskningsfrihed, aktivisme og identitetspolitik 

 

 

 

 

 

Kronik i Weekendavisen 30. okt 2020

af Laura Feldt og Jørn Borup: Læren efter Paty

 

Debatindlæg i Politiken 27. maj 2019

af Jørn Borup og Laura Feldt:

Riisager mangler ekspertise i ekspertgruppe

 

 

Debatindlæg i Politiken 10. april 2016

Af Jørn Boup og Laura Feldt

Læs Debat: GYMNASIET: Katastrofalt at droppe religionsfag

 

Kronik i Kristeligt Dagblad 5. februar 2015

Af Jørn Broup

Læs Religionskritikkens nødvendig her

 

Debatindlæg i Jyllands-Posten 15. marts 2007

Af Marianne C. Qvortrup Fibiger, Formand For DASR, Lektor Ved Afdeling For Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

FORANLEDIGET af Carsten Breengaards kronik 10/3 skal følgende kendsgerninger pointeres:

Dansk Selskab for Religionshistorie er en interesseorganisation for religionsforskere og religionslærere. Vi bruger akronymet DAHR, fordi vi er tilknyttet IAHR  - International Association for the History of Religions. DAHR har en demokratisk valgt bestyrelse med i alt seks medlemmer; Mikael Rothstein et af dem. Han er ikke formand.

Jyllands-Posten indklagede lektor Tim Jensen for Syddansk Universitets praksisudvalg efter en artikel i Politiken 14/10 2006, hvor Jensen bl.a. udtalte sig om motiverne bag offentliggørelsen af Muhammedtegningerne. Klagen gjorde gældende, at Jensen ikke havde forskningsmæssigt belæg for sine udtalelser. Den beklagelige fejl, Jensen begik 29/1 2006, da han hævdede, at Jyllands-Posten havde spurgt om hans vurdering af tegningerne allerede inden deres offentliggørelse og ikke, som tilfældet var, på selve udgivelsesdagen, havde intet med Jyllands-Postens klage at gøre.

DAHR udsendte 11/2 en opfordring til, at Jyllands-Postens klage afvises, fordi det vil umuliggøre religionsforskeres og for den sags skyld også andre forskeres arbejde, hvis en sådan klage får medhold. Vi skrev blandt andet: "Forskeres kortfattede og hastige udtalelser til aviser, radio og tv kan umuligt rumme bevisførelse og entydig dokumentation, ikke mindst fordi forskere i almindelighed bliver bedt om vurderinger."

Erklæringen sigter alene til det principielle i sagen. DAHR hverken vil eller kan kommentere det specifikke indhold af Tim Jensens eller nogen anden religionsforskers udtalelser i medierne. Årsagen er indlysende: DAHR repræsenterer en overordentlig broget skare af akademikere med lige så store meningsforskelle mellem sig som alle andre mennesker. Det er ikke vores opgave at tage parti i specifikke sager, men at skabe fora, hvor de kan diskuteres sagligt.

Et sådant forum var DAHRs årsmøe i 2001, som Breengaard ironiserer over. Mødet handlede om målsætningerne for religionsundervisningen i folkeskolen og gymnasiet, et potentielt kontroversielt og ofte stærkt politiseret emne. Men Breengaard glemmer i sin redegørelse, at der netop ikke kunne samles flertal for en fælles udmelding om spørgsmålet. Det postulerede "flertal af DAHR's medlemmer" findes simpelt hen ikke.

Carsten Breengaards kronik kan læses på Hodjas Blog

Pressemeddelelse 11. februar 2007:

Tim jensen i deadline

I forbindelse med Morgenavisen Jyllands-Postens anklager mod religionshistoriker, lektor mag.art. Tim Jensen, SDU, og det forhold, at avisen har indklaget ham for Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (SDU), skal bestyrelsen i DAHR (The Danish Association for the History of Religions), den danske afdeling af den internationale sammenslutning af religionshistorikere, udtale følgende:

 

Jyllands-Postens påstand undergraver såvel den frie forskning som forskernes mulighed for at deltage i den offentlige debat. Forskeres kortfattede og hastige udtalelser til aviser, radio og tv kan umuligt rumme bevisførelse og entydig dokumentation, ikke mindst fordi forskere i almindelighed bliver bedt om vurderinger. Mange andre har således været helt på linje med Tim Jensen i deres analyser af situationen. Efter vores opfattelse må Jyllands-Postens krav derfor afvises."

om sagens baggrund i bladet Forskerforum

Debatindlæg i Weekend-avisen 7. august 1992

Armin W. Geertz og Jeppe Sinding Jensen, Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Som ansatte på Aarhus Universitets Teologiske Fakultet og som hhv. formand og sekretær for Dansk Selskab for Religionsvidenskab vil vi gerne kommentere artiklen om teologisk forskning på Aarhus og Københavns universiteter. Vi ønsker ikke at blande os i debatten om kvantitet kontra kvalitet. Om man skriver meget eller lidt, er ingen kvalitetsgaranti. Kvalitetsspørgsmålet kan kun afgøres af fagfæller og ikke af hverken politikere eller journalister.

Det vi ønsker at kommentere er diskussionen om, hvorvidt teologiske kandidater nu også skal have kompetence i studiet af fremmede religioner. Vi kan godt sympatisere med Lone Dybkjærs interesse i, at teologer beskæftiger sig med andre folkeslag og andre religioner. Men der er to ting at sige hertil.

For det første findes der fag, hvis ansvarsområde netop er at forske og undervise i fremmede religioner og i religion i almindelighed - nemlig de religionsvidenskabelige (dvs. religionshistorie, religionssociologi og religionspsykologi). Desuden findes der andre fag, som driver forskning i fremmede kulturer, specielt antropologien. Men også f.eks. de orientalske fag, historie og arkæologi bidrager til den humanistiske udforskning af religion.

For det andet: Hvis det er teologisk forskning og undervisning i fremmede religioner, man ønsker, dvs. en forskning, som tager teologisk stilling, findes en sådan allerede. Såvel i København som i Århus er der teologer, som specialiserer sig i studiet af fremmede religioner eller i utraditionelle tilgange til teologien som f.eks. kirkesociologi eller religionspsykologi.

Verden er i dag så kompliceret, at en arbejdsdeling er nødvendig. Det kan da godt være, at teologerne engang har undervist bønderne i at dyrke kartofler, men i dag har andre fået den opgave.