Dansk selskab for Religionsvidenskab

DASRs bestyrelse

Bestyrelsen vælges af Generalforsamlingen for to år ad gangen. Formand, næstformand, sekretær og kasserer udpeges af bestyrelsen.

Formand
Jørn Borup
Institut for Kultur og Samfund, Religionsvidenskab 
Jens Chr. Skous Vej 3, bygning 1451, lokale 518 
8000 Aarhus C
Tlf 8716 2439, mobil 223 90053
E-mail: JB@cas.au.dk

Næstformand
Catharina Raudvere
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Religionsvidenskab
Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 4, 2300 Kbh. S. 
Tlf 51 30 30 37 
E-mail: raudvere@hum.ku.dk

Sekretær
Laura Feldt
Institut for Historie, Religionsstudier 
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf 6550 3349
E-mail lfeldt@sdu.dk

Kasserer
Jesper Sørensen
Institut for Kultur og Samfund, Religionsvidenskab
Jens Chr. Skous Vej 3, bygning 1451, lokale 527 
8000 Aarhus C
Tlf 8716 2441
E-mail jsn@cas.au.dk  

Medlemmer uden portefølje
Johanne L. Christiansen
Institut for Historie, Religionsstudier
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M 
E-mail: jchr@sdu.dk

Brian Arly Jacobsen
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Religionshistorie
Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.

E-mail: brianj@hum.ku.dk