Dansk selskab for Religionsvidenskab

Religionsvidenskabelige tidsskrifter

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

Udgives af Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Udkommer to gange om året. Artikler og boganmeldelser på dansk.  
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt

CHAOS, Skandinavisk tidsskrift for for religionshistoriske studier

Udgives i samarbejde mellem Religionshistorisk Forening og de religionsvidenskabelige afdelinger og centre i København, Odense, Bergen og Lund. Udkommer to gange om året. Artikler og boganmeldelser på dansk, norsk og svensk.
http://www.forlagetchaos.dk/

NUMEN - International Review for the History of Religions
 
IAHRs officielle tidsskrift med religionshistoriske og i bredere forstand religionsvidenskabelige artikler.
 

TEMENOS - Studies in Comparative Religion presented by scholars in Denmark, Finland, Norway and Sweden

Udgives af Finnish Society for the Study of Comparative Religion. Udkommer årligt. Artikler og anmeldelser på Engelsk, Tysk og Fransk. 
https://journal.fi/temenos

RELIGION - Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

Udkommer fire gange årligt. Debat, småartikler, nyhedsstof og anmeldelser. https://www.emu.dk/modul/tidsskriftet-religion-religionsl%C3%A6rerforeningen-gymnasiet-og-hf

Res Cogitans - Journal of Philosophy

Dansk- og engelsksproget, elektronisk tidsskrift, hjemmehørende ved Syddansk Universitets institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.
http://www.rescogitans.sdu.dk/index.html

Studentertidsskrifter:

TABU - institutblad for Religionshistorie

Udgives af Afdeling for Religionshistorie, København Universitet. Skrives og redigeres af afdelingens studerende. Udkommer fire gange årligt. Artikler, debat, nyhedsstof og anmeldelser. http://tors.ku.dk/tabu/

TOTEM - Tidsskrift ved Institut for Religionsvidenskab 

Udgives af Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Hovedparten af bladet udgøres af nedkortede versioner af kandidatspecialer fra afdelingens studerende, men bladet rummer også artikler af danske religionsforskere.  Udkommer årligt. http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/totem/

Axis Mundi

Udgives af studerende ved Religionsstudier, SDU. Ingen hjemmeside, men Facebook. Udkommer en gang i semestret.

Figenbladet

Studentertidsskrift ved det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Indeholder af artikler af både teologisk og religionsvidenskabeligt tilsnit. Udkommer 6 gange årligt.
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/figenbladet/