Dansk selskab for Religionsvidenskab

Religionsvidenskabelige tidsskrifter

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. Udgives af Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Udkommer to gange om året. Artikler og boganmeldelser på dansk.  
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt

CHAOS, Skandinavisk tidsskrift for for religionshistoriske studier. Udkommer to gange om året. Artikler og boganmeldelser på dansk, norsk og svensk.
http://www.forlagetchaos.dk/

NUMEN - International Review for the History of Religions
IAHRs officielle tidsskrift med religionshistoriske og i bredere forstand religionsvidenskabelige artikler.
 

TEMENOS - Studies in Comparative Religion presented by scholars in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Udgives af Finnish Society for the Study of Comparative Religion. Udkommer årligt. Artikler og anmeldelser på Engelsk, Tysk og Fransk. 
https://journal.fi/temenos

RELIGION - Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. Udkommer fire gange årligt. Debat, småartikler, nyhedsstof og anmeldelser. http://religionslaererforening.com/fagbladet-religion

Res Cogitans - Journal of Philosophy. Dansk- og engelsksproget, elektronisk tidsskrift, hjemmehørende ved Syddansk Universitets institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.
http://www.rescogitans.sdu.dk/index.html

Studentertidsskrifter:

TABU - institutblad for Religionshistorie. Udgives af Afdeling for Religionshistorie, København Universitet. Skrives og redigeres af afdelingens studerende. Udkommer fire gange årligt. Artikler, debat, nyhedsstof og anmeldelser. http://tors.ku.dk/tabu/

TOTEM - Tidsskrift ved Institut for Religionsvidenskab. Udgives af Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Hovedparten af bladet udgøres af nedkortede versioner af kandidatspecialer fra afdelingens studerende, men bladet rummer også artikler af danske religionsforskere.  Udkommer årligt. http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/totem/

Axis Mundi. Udgives af studerende ved Religionsstudier, SDU. Ingen hjemmeside, men Facebook. Udkommer en gang i semestret.

Figenbladet. Studentertidsskrift ved Aarhus Universitet. Indeholder af artikler af både teologisk og religionsvidenskabeligt tilsnit. Udkommer 6 gange årligt. http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/figenbladet/